0909 772 982

Duyên Hà Resort Cam Ranh

- Chi phí: 1,850,000

- Ngày khởi hành:
02/05//2024– 14/06/2024 : 1,850,000

1 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑒̣𝑝 & 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 5* 𝑜̛̉ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑑𝑎𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐
 𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́: 𝑁𝑎̆̀𝑚 𝑜̛̉ 𝐵𝑎̃𝑖 𝐷𝑎̀𝑖. 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝐶𝑎𝑚 𝑅𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 3𝑘𝑚, 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 35𝑘𝑚.

FLASH SALES – CHÀO 2024

⭕ KHÔNG PHỤ THU CUỐI TUẦN

LOẠI PHÒNG 02/05/2024 – 14/06/2024
Giá bao gồm ăn sáng Giá ăn 3 bữa
DELUXE / DELUXE SKY / PREMIUM ROOM 1,850,000 2,550,000

𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎:

– Một đêm nghỉ tại hạng phòng premium/ deluxe của resort
– Miễn phí ăn sáng hoặc 3 bữa hàng ngày tại khách sạn
– Nước uống chào mừng khi nhận phòng
– Thỏa thích trải nghiệm dịch vụ tập yoga, dịch vụ Chèo thuyền Kayaking
– Sử dụng dịch vụ tại phòng Gym với các dịch vụ cao cấp
– Trẻ em tự do vào Kids Club với hoạt động hằng ngày.

1 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑒̣𝑝 & 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 5* 𝑜̛̉ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑑𝑎𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐
 𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́: 𝑁𝑎̆̀𝑚 𝑜̛̉ 𝐵𝑎̃𝑖 𝐷𝑎̀𝑖. 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝐶𝑎𝑚 𝑅𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 3𝑘𝑚, 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 35𝑘𝑚.
Contact Me on Zalo